Chalmerister söker vårflamma

1960

GT gjorde ett flersidigt reportage av jippot. Här visas förstasidan.

Bengt var ordförande i den committé som skulle organisera cortegen 1960. I jobbet ingick en hel del marknadsföring. Som ett led i detta ställde committén upp i ett jippo som bekostades av Göteborgs-Tidningen.

Träffpunkten var Brunnsparken framför Johanna. Mängder med flickor samlades, trafiken stoppades och trafikkaos utbröt. Polisen tvingade bort chalmeristerna från statyn.

Sex flickor blev utvalda att åka hästdroska till Trädgårdsföreningen och avnjuta supé. Men en av dem ringde hem och blev snabbt hämtad av sin pappa. "Akta dig för skumma chalmerister". Den övergivna chalmeristen måste inkalla sin ordinarie fästmö.

De sex chalmeristerna framför Johanna var:
Bertil Stéen
Lage Hedén
Lennart Öljemark
Starke-Pelle Pettersson
Bengt Allgurén
Tommy Ahlqvist

 

 

(Detta var en tid då tidningsbilderna hade dålig upplösning. Men TV höll på att introduceras i Sverige.

Uppföljaren "Bonde söker fru" kom först 50 år senare.)