En fattig torpare

1926

Johannes Karlsson med systern Fredrika framför backstugan i Vinköl ca 1926

Johannes Karlsson bodde sina sista år i torpet Budatorp i Vinköl tillsammans med sin syster Fredrika. Johannes livnärde sig som "arbetande backstugehjon" på Lilla Skattegården.

När Johannes dog 1929 upphörde arrendeavtalet på marken där torpet stod. Han ägde endast själva husen, som vid hans död antingen måste rivas eller överlåtas till efterföljaren till underpris.

På auktionen fick man 210:- för husen, 100:- för kon och 35:- för hönsen.

Fredrika blev tvungen att flytta till ett ålderdomshem.