Eduard Allgurén - järnvägsbyggaren

Eduard deltog 1872 i en expedition till Brasilien. Den skulle undersöka lämplig dragning av en järnväg tvärs över kontinenten, mellan Brasilien och Chile. 1874 avbröts expeditionen. Ledaren, kapten Palm, och en tredjedel av medlemmarna hade då dött i sjukdomar.

Men Eduard stannade kvar i Brasilien och arbetade med flera olika järnvägsbyggen, även i Argentina. Han avancerade till ingenjör. 1879 gifte han sig med Minna, som hade bott i närheten av Eduards barndomshem. De fick tre barn. Eduard fortsatte arbeta i Brasilien till 1892 då en ekonomisk kris stoppade många projekt.

Under sina sista 5 år ledde han sedan olika expeditioner till bl.a. Kina, Mocambiqe och Colombia


Eduard poserar på en bro någonstans i Brasilien 1883.