Äldsta fotot

1853

Detta är hemsidans äldsta foto, från 1853. Det visar Sara Allgurén tillsammans med ende sonen Eduard.

Det är oklart var fotot togs och vilken teknik som användes eftersom den ursprungliga exemplaret saknas. 1853 användes fortfarande daguerretekniken även om det kan ha funnits avancerade fotografer som börjat använda våtplåtsmetoden. Skärpan är minst lika bra som med senare tiders digitalkameror.

Men den dåtida tekniken krävde långa exponeringstider så man fick absolut inte röra sig. Det var dyrt att ta ett nytt foto så man fick inte blinka. På den tiden var det endast rika människor som fastnade på bild. Det blev betydligt billigare 20 år senare.

Båda personerna på bilden hade ett hårt liv.

Sara var 1½ år när hon miste sin mor i barnsäng i samband med att lillebror Malte föddes. Hon fick sedan bo och uppfostras av sin morfars bror, professorn Anders Hylander i Lund. Hon fick också en viss del av hans arv 1841. Hon gifte sig 1840 med Oscar Allgurén.

Äktenskapet började nog bra. Makarna hade stort umgänge och många bjudningar. Men pengarna började sina.

När fotot togs 1853 hade Sara fått 7 barn av vilka 6 fortfarande var i livet. Efter att bilden togs fick hon ytterligare 5 barn som alla dog före 10 års ålder. Eduard blev hennes ende son.

Sara blev bara 53 år, utsliten efter allt barnafödande och plågad av reumatism. Hon och hennes man dog 1873 resp. 1874 när Eduard var långt borta och utforskade det inre av Sydamerika.

Eduard blev bara 50 år efter att ha dragit på sig sjukdomar i sitt arbete på andra kontinenter.


Sara Allgurén tillsammans med sonen Eduard, född 1847