Datorteknik, program och scanning

Original på papper

Det äldre materialet till släktkrönikan samlades ihop av John Allgurén. Tillsammans med senare material finns det nu samlat I 13 A4-pärmar. Där finns original och kopior av brev, berättelser och foton. Dessa är sorterade enligt släktstrukturen.

Utöver detta finns det fotoalbum från alla epoker, de äldsta från 1880-talet. Från 1940-talet och framåt finns dessutom diabilder.

 

Datorisering av bilder

Foton, dia och vissa andra dokument har omvandlats till datafiler med hjälp av scanner. Filformatet är jpeg eller png. Filstorleken är upp till 1 MB.

Vissa av fotona har redigerats för att repararera skador med hjälp av programmet Photoshop. Materialet har därefter lagrats enligt samma struktur som papperen i A4-pärmarna. Det har bränts in på några CD-skivor.

De bilder som visas på hemsidan har reducerats till 72 dpi och givits en storlek som är något större än den som skall visas på skärmen. Detta innebär att de blir bra på skärm och får hyggligt snabba öppningstider, men inte blir riktigt bra vid utskrift. De kanske inte heller tål någon större förstoring. Detta är alltså en kompromiss som gynnar den som inte har snabbt bredband.

 

Datorisering av text

Handskrivna berättelser har maskinskrivits. De som redan tidigare var maskinskrivna har (med visst besvär) omvandlats till Word-dokument genom textigenkänning.

Släktträd

Släktträden har ritats i Macromedia Fireworks MX 6.0 och sedan konverterats till jpeg-format.

 

Hemsidor

Hemsidorna har programmerats i html eller skapats med Adobe Dreamweaver CS6. De har testats i Internet Explorer, Mozilla Firefox och Google Chrome. Sidorna har givits en bredd så att de kan skrivas ut på liggande A4. En del stora textsidor skrivs sedan ut på flera blad, men strävan har varit att få de flesta sidorna att rymmas på en A4. Presentationen är anpassad för Windows och helskärm 700x1300 pixel.

Alla sidor har nyligen omarbetats för att dra nytta av nya versioner av html-programmering.

Hemsidorna, tillsammans med sina bilder, har konstruerats och lagrats enligt samma släktstruktur som de ursprungliga A4-pärmarna.

Originalet till hemsidorna finns lagrat på lokal dator, där också ändringar och kompletteringar införs. En kopia av originalet överförs efter varje ändring till web-server hos Loopia. Därmed blir allt tillgängligt via Internet.