Anders & Johanna Roth


Anders Roth ca 1910

De 4 vuxna sönerna:
Carl, Otto, Gustav och Axel

Anders Roth var bonde i Rolfsbyn, Tösse härad i Dalsland.

Det berättades att Anders Roth en gång om året reste till Oslo som för dalslänningarna representerade huvudstaden.

Dottern Betty flyttade till Oslo, gifte sig och fick barn där.

För Johannes Törnquist finns noterat:
"Död genom vådlig händelse vid timmerkörning i Wästmanland 1883."

Yngsta dottern Hilda skrev på egen hand ett testamente som språkligt sett är intressant läsning.