Anna Peterson

Förfäder

Anna Kristina var född på hemmanet Kivatorp Kungslena församling. Hemmanet ägdes av baronen Fredrik von Essen. Familjen von Essen, bosatta i Kavlås hade under många generationer ägt mark och industrier i trakten.

Annas förfäder hade i många generationer bott och arbetat i detta område mellan Skara, Falköping och Tidaholm. De hade alltså slitit ihop till den lyx som fanns representerad i herrgården.


Kavlås herrgård, byggd 1775,
förklarad som byggnadsminne 1978

Tjufvatorp

En nyanländ(?) präst noterade i husförhörsboken namnet Tjuvatorp för det hemman där familjen bodde. Men tidigare hade namnet stavats Kifvatorp.

Tänk vilka missuppfattningar som en felskrivning kan leda till!

Enligt prästens noteringar ägdes hemmanet av
"Högv. Hr. Baron, Öfversten m. m. Fr. U von Essen på Kaflås"

Förfäderna arbetade antingen som bönder på sina hemman eller i någon av de många alungruvor, kalkgruvor eller industrier som fanns i dessa trakter.

Fadern Olof Jonsson var hemmansbrukare på Kivatorp likson farfar och farfarsfar.

Modern Cajsa föddes i Ödegården i Hömb strax utanför Tidaholm. Cajsas farfar Lars Andersson var hemmansägare på Björkåsen i Hömb.