Johan Bruno Andersson vill antaga namnet Allgurén

Skriftväxling maj 1947

Då skrev John till kyrkoherden i Enköping-Näs

och fick omgående svar:

Efter detta godkände även John att Johan Bruno med familj som ättlingar till prosten Sven Allgurén skulle få ta sig namnet Allgurén.

De blev så småningom de enda ättlingarna via Otto Allgurén som hade kvar namnet. Under de kommande 70 åren skulle de dessutom bli ungefär lika många som i Johns egen släktgren, ättlingar via Oscar Mauritz Allgurén.

Göteborg den 5 maj 1947.

Till
kyrkoherden i Enköping-Näs Pastorat
Enköping-Näs,
ENKÖPING.

Färjebefälhavaren å Hjulsta färja, Johan Bruno Valdemar Andersson, född den 6/10 1898 i Oskars församling, Kalmar län, har anhållit om mitt medgivande till antagandet av släktnamnet Allgurén för sig och sina barn. Framställning härav har gjorts genom förmedling av Mälardalens Försäkrings- & fastighetsbyrå, E. Lindahl, Enköping.

Enär jag icke alls känner till herr Andersson, tillåter jag mig härmed vördsamt anhålla om kyrkoherdens utlåtande huruvida herr Andersson och hans familj äger ett gott rykte och goda seder, är känd för klanderfri vandel och är ostraffad.

Jag skulle jämväl vara tacksam för uppgift om makarna Anderssons barn, deras namn och födelsedata.

Med tack på förhand för Edert tillmötesgående tecknar jag med utmärkt högaktning

John Allgurén

Herr John Allguren,
Göteborg.

Som svar å Edert brev av den 5 maj 1947 meddelas här följande data för familjen Andersson.

Hustrun, Signe Viktoria, f.Källgren, f.19/10 -05
d. Ulla-Britt, f.26/6 1926 i Strängnäs
s. Lars Bruno, f.9/2 1929 i Strängnäs
s. Hans Ingvar f.25/4 1933 i Enköpings-Näs
s. Sten Olof, f.11/4 1940 i Uppsala

Beträffande gott rykte m.m. finnes intet ofördelaktigt här antecknat och är icke heller för mig bekant, varför deras framställning om antagande av nytt släktnamn bör kunna utan hinder beviljas.

Enköpings-Näs den 8 maj 1947

Evert Lennep
t.f.komminister