Elis och Amanda Luckey

Familjebilder

Wilma, Vanda, Ewald, Aina, Maja, Amanda, Elis 1921

Ewald och Elis vid bilen 1928

Vattendrickning med prosten Lüsch i Marienbad 1928

Efter Elis' bortgång 1928:
Stående överst Vanda, prosten Lüsch, Maja, Aina och Gunnar Bladh.
Stående vänster Amanda, Åke Lycke, fru Laurin och Wilma.
Sittande: ???, Märta och Ewald.