Elof Lindholm

1901 - 1990

Ungdom

Elle föddes 1901 i Skara där hans far drev en byggnadsfirma. Han bodde i Skara under hela uppväxten och tog studenten där 1919. I unga år jobbade han vid sin fars firma.

Efter studenten blev han reservofficer och fortsatte med juridikstudier i Uppsala. Studierna kombinerades med ett glatt studentliv.


1904

Under uppväxten kom Elle i kontakt med många frireligiösa människor. Han uttryckte skepsis och ironi mot det hyckleri som han ansåg fanns i dessa kretsar. Hans kallade sådana människor "hällörade" eftersom de ofta höll huvudet snett för att visdom skulle rinna ner i örat från himlen. Många av de historier han berättade knöt an till hans syn på dessa människor. Här ett exempel:

En av bröderna i församlingen hade drunknat, jordfästningen blev gripande och talen många. En av hans bröder i anden läste en hemlagad dikt vid kistan:
"Broder du som gick på isen,
isen brast och du föll i.
Broder, hade du ej gått på isen,
levat hade du som vi."


Passfoto 1921

1925

Ca 1930

Skolkamraterna i Skara 1911