Carl Lindholm

Byggmästaren

Renovering av Skara domkyrka.

Carl Lindholms byggnadsfirma hade många stora uppdrag, de deltog bl. a. i renoveringen av Skara domkyrka i början av 1890-talet.

I samband med renoveringen blev det gammalt material över. Därför finns nu bland Carls arvingar t ex ett oblatbord och delar av de gamla vackra kyrkfönstren.

Bra Böckers lexikon skriver:
"På 1800-talet utsattes Skara domkyrka för Hugo Zettervalls nitiska strävan att göra våra medeltidskatedraler mer medeltida än de någonsin varit. I Skara togs barocktidens inventarier bort. På 1940-talet återinsattes de gamla inventarierna."

På bilden har hela arbetsstyrkan klättrat upp i det ena tornet, fotografen i det andra. Om träställningen brustit skulle kortet blivit en verklig klassiker. Men kortet är svindlande liksom utsikten.