Gustaf Daniel Eurenius

1818 - 1898

Gustav var elev vid Konsthögskolan i Stockholm 1839 efter att ha varit elev till akademins ritmästare vid Lunds Universitet Magnus Körner. Gustaf Daniel tecknade flera lustiga skånska folktyper, marknadsscener, karikatyrer av professorerna samt akvareller av växter.

Han gifte sig 1845 med Maria Catharina Laurentia Lindstedt (1818-1850). Hon var strängt religiös och ansåg att avbildande var "synd" och genomdrev så att alla hans konstnärliga arbeten brändes.

På grund av hennes motstånd och familjens önskan tvingades han avbryta sina konstnärliga studier och i stället slå sig på jordbruk. Han blev först jordbrukare hos sin farbror, som var godsägare på Grunnevads Säteri i Valstads socken s.v.Tidaholm. Därefter blev han lantbruksinspektor på Lessebo bruk, godsägare och sedan fotograf i Vetlanda och flyttade slutligen till sin son Axel i Norrköping. Han överlevde sin oförstående hustru i 48 år.

Barn:
1. Karl Wilhelm Ernst Eurenius (1845-1916) lantbrukare, bosatt Edgelej, North Oakota, USA. Död i Köpenhamn, ogift.

2. Axel Gustaf Julius (1847-1927) fil.dr. lektor vid tekniska skolan i Norrköping. Gift 1876 med Emilie Sophia Emerentia Sandberg (1856 -1912).