Vilhelmina Dahlqvist

Förfäder

Alla Vilhelminas förfäder kom från Håby eller Foss församlingar som ligger norr om Munkedal i mellersta Bohuslän.

Morfar och mormor

Även Vilhelminas morfar Jacob Färdig var soldat på Stångenäs Kompani vid Bohusläns regemente. Han deltog i många fälttåg, bl a finska kriget 1809. Han överlevde alla krigen och tog avsked 1832 då det noterades:
"Gammal och sjuklig, begär och får avsked, tjent väl. Bevistat 1808, 1809, 1813 och 1814 års fälttåg med anmälan till underhåll. År 1825 var Jacob Färdig gift."

Men även Jacob var tydligen ganska pigg. Han hade klarat sig igenom alla krigen, men hans hustru Maria Jacobsdotter blev bara 54 år efter allt slit i det lilla torpet Jutehagen. Då gifte Jacob om sig och levde sedan 27 år efter det han fått avsked som "gammal och sjuklig".

Far och mor

Vilhelminas far Johannes Rök var soldat på Stångenäs Kompani vid Bohusläns regemente. I rullorna finns noterat i samband med hans avsked:
"Begär och får avsked, anseende ljumske bråck, och som ådragit sig denna skada under arbete för kronans räkning å Carlstens fästning år 1848 samt har under tjenstgöringstider förhållit sig och anmäles han till underhåll."

Johannes fick avsked och pension 1850. Några år därefter dog hustrun Anna Britta Jacobsdotter. Men Johannes var inte sjukare än att han kunde gifta om sig och få barn med nya frun. Men han dog innan sista barnet fyllt 1 år.

Farfar och farmor

Per Amundson föddes i Svarteborg norr om Munkedal. Kring år 1800 gifte han sig med Kerstin Andersdotter från Kville nära Fjällbacka i norra Bohuslän. De blev torpare på Korsängen, ca en halvmil norr om Munkedal, nära nuvarande E6.

De fick 7 barn och fortsatte som torpare så länge krafterna fanns kvar. Men Kerstin dog i lungsot 58 år gammal. Pehr var då 65 år och måste tas om hand av socknens fattigvård tills han dog 73 år gammal.