Johannes Dahlqvist

Förfäder

Far och mor

Olaus Olsson gifte sig 1842 med bonddottern Inger Johannesdotter från Sköldunga i Ucklum. De fick 5 överlevande barn men Olaus dog bara 50 år gammal i lungsot. De var tvungna att sälja sin gård. Sonen Johannes flyttade till Göteborg. Där gården en gång låg breder nu Stenungsund ut sig med ett bostadsområde.

Farfar och farmor

Farfar Olof Andersson föddes på gården Dalarna och skulle bli den tredje generationen på gården. Olof hade hunnit bli 43 år innan han gifte sig med den 15 år yngre bonddottern Kerstin Olsdotter.

Kerstin var näst äldst av 7 barn på den lilla gården Evenås, ungefär mitt emellan Stenungsund, Ödsmål och Ucklum. Hennes föräldrar ägde gården och den skulle sedan övertas av brodern Lars.

När Olof gifte sig avancerade han från dräng till bonde medan fadern degraderades från bonde till dräng. Fadern och modern dog båda inom ett halvår efter degraderingen. Olof och Kerstin fick fyra barn.

Olof var 50 år då sonen Olaus föddes men dog inte förrän 40 år senare och hade då levt hela sitt 90-åriga liv på fädernegården.

Alla Johannes' förfäder kom från området omkring nuvarande Stenungsund. Hans far, farfar och farfars far ägde och brukade den lilla gården Dalarna i Norum. Gården finns inte längre för där ligger numera södra delen av Stenungsunds samhälle.

Morfar och mormor

Morfar Johannes Petersson föddes på Övergården i Sköldunga by, ca 1 mil nordost om nuvarande Stenungsund i Bohuslän. Gården var på ¾ mantal och var alltså ganska stor och kunde gott och väl föda en familj. Han gifte sig med Anna Lisa Kollberg från Lyse och tog över gården efter sin far.

Johannes och Anna-Lisa hade tre barn. Äldsta sonen tog över gården i Sköldunga medan dottern gifte sig till gården Dalarna.

TBC
- de fattigas sjukdom

Tre generationer Dahlqvist (Olaus, Johannes och Carl) dog alla i TBC. De blev 49, 51 resp 34 år gamla.

Å andra sidan blev Olaus' far Olof hela 90 år gammal.