Jonas Carlström

1792 - 1842

Jonas Carlström var skeppare, bosatt i Kalmar. Det har ännu inte gått att entydigt spåra hans härkomst via kyrkböckerna. Men släktträdet nedan är förmodligen riktigt även om det inte finns spår hela vägen från hans födelse på torpet Dikarmålen i Kristvalla till giftermålet i Kalmar.

Den första noteringen som hittats i Kalmars kyrkböcker är en notis om vigsel 3:e mars 1815: "Drängen Jonas Karlström och pigan Brita Stina Johansd. vigde på landet."

Han hade i Kalmar träffat Brita från Madesjö, som då tjänstgjorde hos en köpmansfamilj. Köpmannen var en av Jonas' uppdragsgivare. Åren före giftermålet var Jonas på långa resor. Han lär ha skrivit till Brita och friat och klargjort att de skulle gifta sig när han kom hem från sin resa. Han var bara hemma några månader, men det blev både giftermål och en något för tidigt född dotter.

De bosatte sig först i norra Kalmar, men köpte 1825 hus på Malmen. Jonas var till sjöss både före och efter äktenskapet. Fram till 1825 titulerades han skärskeppare, därefter skeppare. 1825 byggde han slupen Oscar om 16 läster tillsammans med rådman Olof Håkansson. Jonas förde skeppet och Håkansson skötte räkenskaperna.

Jonas råkade ut för en storm 1836 då skeppet sprang läck och lasten skadades. Ekonomin försämrades och han blev stämd av olika fordringsägare av vilka kompanjonen Håkansson var den största. Stadsbetjänter infann sig 1839 för att ta nycklarna och seglen till slupen. Jonas hotade dem då med en dagg och knuffades, varför han senare fick böta 66 RDr 32 sk. 1840 gjorde han konkurs och huset på Malmen såldes till svärsonen Nils Wistrand.

I december 1842 blev hans fartyg infruset i Stockholm. Han tog då hästdiligens för att kunna komma till Kalmar till jul. Men han förfrös sig på resan och dog 1842-12-25 i Jönköping.

I "Svarta Frun" berättas att Jonas' mormor grevinnan Götherhjelm skulle haft en affär med kung Adolf Fredrik och hade förlänats gården Västerstad i Kastlösa. Hon flyttade till Öland omkring 1760 och hade med sig sin "fosterdotter" Anna. När denna var 18 år blev hon bortgift med gårdens inspektor Carlström medan grevinnan försvann till Tyskland.

Det är inte omöjligt att det kan ligga någon sanning i detta. Kyrkböckerna kan varken bekräfta eller motbevisa skrönan.

Jonas död beskrivs i ett annat kapitel
i Svarta Frun: Julen 1842.