Börje Andersson

Förfäder

Far och mor

Börjes far Anders Andersson var också bonde (eg. åbo) på gården No7 Åhs i Tvååker. Han flyttade dit i samband med det laga skiftet som medförde att en del gårdar flyttade ut från Åhs by och samtidigt bytte mark med varandra. Modern Börtha Larsdotter hade vuxit upp på en av granngårdarna i Tvååker.


Farfar och farmor

Börjes farfar hette också Anders Andersson och hade också varit bonde i Åhs. Han och hans förfäder hade varit åbo på gården No1 Åhs. Farmor Oler Nilsdotter var född och uppvuxen i Gamla Köpstad vid kusten söder om Träslövsläge.


Mormor och morfar

Börjes mormors far Börje Svensson var sedan ungdomen gästgivare i Tvååker. När hans dotter Beata gifte sig med Börje Bengtsson överlät han gästgiveriet på svärsonen. Men denne dog i rötfeber bara 30 år gammal. Beata fortsatte att driva gästgiveriet med hjälp av sin far.

Efter några år gifte Beata Börjesdotter sig med den avlidne mannens yngre bror, Lars Bengtsson som alltså blev Börjes morfar.

Se mer om Lars Bengtsson.