Börje Andersson

1851 - 1930


Ett mycket skadat foto från 1921

Börje var bonde på gården No 7 Åhs i Tvååker, söder om Falkenberg. Gården hade gått i arv i många generationer och den har fortsatt att gå i arv efter Börje.

Många av hans förfäder bodde också i trakterna av Tvååker.

Gården No7 Åhs

var på 1/3 mantal, vilket innebär att den ansågs vara lagom stor för en familj. Gården var ursprungligen en s.k. åbogård, d.v.s marken ägdes av staten men åbon hade full besittningsrätt så länge avgifterna betalades. Åborätten kunde överlåtas eller ärvas inom familjen.

Börje övertog åborätten omkring 1874. Gården friköptes sedan.

Den övertogs 1922 av dottern Selma och hennes man Carl Carlsson och fortsatte inom släkten via deras son Tage.