Warina Allgurén

Warina blev den stora tradgedin i familjen. Det började när hon var 22 år med att hennes mamma ansåg att hon inte levde upp till familjehedern eftersom hon umgicks med två karlar samtidigt.

Hon slog Warina vilket medförde att hon flyttade till ett inackorderingsrum (med ekonomiskt bidrag från sin far). Men där hade det tidigare bott en TBC-sjuk man så hon blev smittad och dog inom ett år.

Sedan tvingades hennes föräldrar att regelbundet vandra till Kanossa, d. v. s. vägen till Warinas grav. Det blev en erfarenhet som förändrade mamma Hildas inställning för när Blanche som 18-åring många år senare fick barn utan att vara gift så fick hon hjälp av sina föräldrar.

Blanche döpte sedan sin yngsta dotter till Varina.