Thony och Hilda Allgurén


7 barn

Hilda och Thony 1910

Varina, Paul, Denise och John 1909

Thony och Hilda möttes på matstället Emmaus vid Stigbergsliden som låg nära deras arbeten. De bosatte sig på Johannes Kyrkogata och gifte sig i december 1903 efter Pauls födelse.

Sedan kom barnen i två omgångar. John, Denise och Warina före 1908 samt Stella, Blanche och Tomas från 1917 till 1921.

Familjen flyttade till Rygatan 8 och sedan till 24. I början hade man inte elektriskt ljus. Men på Rygatan 24 installerade Thony detta själv.

Man hade det knapert men Thony var händig och tillverkade många bruksföremål själv. Han jobbade också extra, t ex genom borra och skruva ihop träplintar för elmätare.


John och Paul, Stella, Warina och Denise.
Det är Blanche som är suddig (1921)